login  
  hasło
  ● strona główna   ● o agencji   ● kontakt   ● współpracuj z nami   ● warunki publikacji   ● rejestracja w serwisie   ● koszyk
kategoria
szukaj
Warunki współpracy

WARUNKI UDOSTĘPNIANIA ZDJĘĆ

W celu uzyskania dostępu do zasobów Agencji Fotograficznej OmnisPress należy zarejestrować się w serwisie. Za osoby/firmy upoważnione do wykorzystywania zdjęć, zwane dalej Klientami, uważa się tych, którzy podpiszą umowę z Agencją Fotograficzną OmnisPress oraz posiadają własny login i hasło.

Zdjęcia Agencji Fotograficznej OmnisPress są udostępnione na zasadzie licencji niewyłącznej na jednokrotną publikację/wykorzystanie w celach informacyjnych i edukacyjnych. Każdy inny sposób wykorzystania zdjęcia wymaga osobnej umowy.

Klient nie nabywa autorskich praw majątkowych do zdjęcia. Udostępnione zdjęcia mogą być wykorzystane wyłącznie przez Klienta i nie mogą być przekazywane osobom trzecim oraz nie mogą być przedmiotem dalszego obrotu.

Wszystkie publikowane zdjęcia Agencji Fotograficznej OmnisPress powinny być podpisane wg wzoru Fot. Jan Migawka/OmnisPress.com. W przypadku opublikowania zdjęcia bez podpisu wg wzoru ma zastosowanie odpowiedni punkt Cennika.

OPISY DO ZDJĘĆ

Każde zdjęcie posiada opis/caption, który wskazuje na kontekst powstania zdjęcia i jest podstawą do ewentualnych późniejszych roszczeń w przypadku naruszenia praw autorskich lub osób trzecich przez niewłaściwe użycie zdjęcia.

Agencja Fotograficzna OmnisPress nie ponosi odpowiedzialności za publikację zdjęć w nieprawidłowym kontekście lub w fotomontażach godzących w dobre imię osób przedstawionych na zdjęciach oraz osób trzecich.

Klient ma prawo do kadrowania zdjęć i tłumaczenia opisów, gwarantuje natomiast Agencji Fotograficznej OmnisPress, że nie będzie modyfikował, zniekształcał opisów ani dokumentu.

WYNAGRODZENIE

Z tytułu publikacji zdjęć Klient jest zobowiązany do zapłaty honorarium. Rozliczenie pomiędzy Klientem a Agencją Fotograficzną OmnisPress za opublikowane lub zamówione zdjęcia odbywa się odpowiednio na podstawie Cennika lub odrębnej zawartej w tym celu umowy.

Zarówno korzystanie z archiwum Agencji Fotograficznej OmnisPress, jak i wykorzystanie zdjęć jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta akceptacji powyższych Zasad Współpracy.

© 2008-2009 Agencja Fotograficzna OmnisPress   ● strona główna   ● o agencji   ● kontakt   ● współpracuj z nami   ● warunki publikacji   ● rejestracja w serwisie   ● koszyk